Back button

Fondi tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi: eesmärk on hoida stabiilsust, numbritest olulisem on kvaliteet

Jaanuar on hea aeg kokkuvõtete tegemiseks ja tagasivaateks eelmisele aastale. Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi räägib lühiintervjuus, milliseks kujunes fondi 2022. aasta numbrites, millist rolli mängivad organisatsiooni käekäigus vabatahtlikud ja mida uut on oodata lähitulevikus.

Eelmine aasta oli erinevatel põhjustel tervele ühiskonnale oodatust keerulisem. Milline oli Minu Unistuste Päeva 2022. aasta, sh numbrites?

Eelmine aasta oli Minu Unistuste Päevale erakordselt tegus. Meie vabatahtlikud korraldasid kokku 131 sündmust, neist 45 olid personaalsed unistuste päevad. Võrreldes aastatega 2020-2021 korraldasime möödunud aastal pea poole rohkem sündmusi. Seda peamiselt tänu sellele, et saime tegutseda piiranguteta ja aastaringselt.

Möödunud aastale avaldas väga suurt mõju ka sõda Ukrainas. Sellest tulenevalt laiendasime fondi senist fookust. Korraldasime eelmisel aastal märtsist juunini Ukraina sõjapõgenikest lastele 37 meeleolukat üritust erinevates majutusasutustes nii Tallinnas, Tartus kui ka laeval Isabelle. Olen tänulik, et meie fondi panust märkas ja tunnustas ka Sotsiaalkindlustusamet. Kahjuks oleme seoses Ukraina sõjaga kaotanud ka potentsiaalseid toetajad. See näitab, kui suure ühiskondliku mõjuga on tegelikult sõda Ukrainas.

Kogusime 2022. aastal ca 295 115 eurot annetusi, millest rahalised annetused ja müügitulu olid ca 151 000 eurot ning mitterahalised toetused teenuste või toodete näol ca 144 115 eurot. Fondi tegevuskulud olid pisut üle 117 000 euro. Arvestades paari viimast keerulisemat aastat seadsime üheks oluliseks eesmärgiks lõpetada aasta finantsarvestuslikus mõttes positiivselt. See meil ka õnnestus ja saame käesolevat aastat palju rahulikuma südamega planeerida. Kuigi eelmine aasta oli väga ärev, olen siiralt tänulik kõikidele toetajatele, kes vaatamata mitmetele Eestit ja tervet maailma raputanud kriisidele jätkasid fondi toetamist.

Muuseumiööl annetusi kogumas. Foto: Erakogu

Oled Minu Unistuste Päeva juhtinud 7 aastat. Kuidas on fond selle aja jooksul Sinu arvates muutunud ja arenenud?

Fondi arengut mõjutavad nii välised faktorid kui ka sisemine küpsus. Erinevad uuringud näitavad, et eestlased annetavad iga aastaga üha enam. Hoogustunud on ka erinevate heategevuslike sündmuste korraldamine lasteaedades, koolides ja ettevõtetes. Lisaks rahalisele toetusele annetatakse ka aega ja üha tavalisem on jõulupakkide asendamine heategevuslike kingitustega, olgu materiaalsel kujul või hoopis ajaannetusena. Ühiskond on ajaga muutunud küpsemaks ning panustamine heategevuslikesse projektidesse on loomulikum – inimesed mõistavad, et oma kogukonna aitamine on investeering tulevikku. Samas kahandab praegune keeruline majanduskeskkond nii eraisikute kui ka ettevõtete võimalusi panustada heategevusprojektidesse. See paneb ka heategevusfondid raskesse olukorda, teiste seas ka Minu Unistuste Päeva.

Sisemiselt on fond aastatega tohutult arenenud. Mul läheb Minu Unistuste Päevas üheksas tegevusaasta, sellest seitse olen olnud tegevjuhi rollis. Võrdleksin meie fondi iduettevõtetega – olen tegutsenud vabatahtlikuna ning organiseerinud ja viinud läbi üritusi, kogunud kastiga annetusi, juhtinud kommunikatsiooni, pidanud kõnesid, andnud intervjuusid, analüüsinud numbreid, otsinud koostööpartnereid ja toetajaid, suhelnud unistuste päeva peredega, korraldanud vabatahtlikele koolitusi. Selle nimekirjaga võiks ka jätkata, aga sarnast saab ka öelda meie vabatahtlike kohta, kes tegutsevad mitmel rindel ja täidavad väga erinevaid ülesandeid, et iga raskelt või krooniliselt haigetele lastele mõeldud sündmus sünniks ideaalselt. Mitmekülgsed võimalused teevad töö fondis väga huvitavaks ja koos vabatahtlikega on iga aastaga arenenud ka fond ise. Võrreldes algusaastatega on fondis tänaseks paika loksunud nii sisemised protsessid, vabatahtlikele mõeldud koolitusprogrammid ja üldised tegutsemispõhimõtted, hõlbustades nii fondi kui ka vabatahtlike tööd.

Fondi tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi andmas Kanal 2-le intervjuud. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Mainisid, et vabatahtlikel on fondi arengu seisukohalt väga oluline roll. Ava palun veidi lähemalt, miks on vabatahtlike panus Minu Unistuste Päevale nii oluline?

Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi – ilma vabatahtlike panuseta oleks see võimatu. Ühest toredast koduseinte vahel alguse saanud ettevõtmisest on tänaseks kasvanud igati arvestatav, hea maine, laia koostööpartnerite võrgustikuga ja pea sajaliikmelise meeskonnaga jätkusuutlik heategevusfond, mis korraldab aastas üle 100 unistuste sündmuse. Fondi ressursid on piiratud, kuid vabatahtlike toel suudame väheste võimalustega teha väga palju head, et pakkuda lastele emotsionaalset tuge, inspireerida neid unistama ja pürgima oma unistuste suunas. Vähem teadvustatakse seda, kui palju jõudu ja soojust saavad meie tegemistest ka laste pereliikmed ja lähedased.

Vabatahtlikud on seega meie fondi südameks, aidates oma pere, töö, kooli või muude kohustuste kõrval täita laste unistusi aastaringselt. Paljud panustavad meie fondi lugematu arvu tunde ja minu silmis on tegu superkangelastega – väga võimekate, pühendunud, loovate ja hea organiseerimisvõimega inimestega, kes aitavad fondi missiooni edasi kanda. Kuna vabatahtlikus töös on kaadrivoolavus üsna tavapärane, olen õnnelik ja uhke, et paljud neist on olnud fondiga seotud enam kui 5 aastat. Minu roll tegevjuhina on olla nähtamatu liim, mis hoiab koos kogu meie tegevust ja vabatahtlikke tööd.

Kristiina koos vabatahtlikega Saaremaa erivajadustega laste perepäeval. Foto: Allan Mehik

Mis inspireerib Sind selles töös kõige rohkem ja mis hoiab Sind fondis?

Kui jätta kõrvale missioonitunne ja soov päriselt aidata ühiskonna kõige väiksemaid abivajavaid liikmeid, siis tooksin esile isikliku arengu. Ma pole enam seesama Kristiina, kes liitus 9 aastat tagasi fondiga. Tunnen iga päev tohutut tänulikkust, et mul on võimalik teha tööd, mis mulle meeldib, arendab mind ja seda koostöös suurepärase meeskonnaga. Olen kohtunud sel teekonnal mitmete vabatahtlike, kolleegide, unistuste päeva perede kui ka koostööpartneritega, kes on mind inspireerinud, aidanud näha elu erinevaid tahke ja utsitanud püüdlema veelgi parema poole. Vahest on mind mõned kogemused ka raputanud.

Paljud ehk ei tea, milline on Su teekond fondis. Jaga palun oma fondiga liitumise lugu.

Kuulsin Minu Unistuste Päevast esimest korda 2013. aastal ühe peretuttava ja fondi praeguse nõukogu liikme Maarja-Linda Tauri kaudu. Olin sel hetkel eneseotsingute teekonnal ning tundsin, et olen kahe väikese lapse kõrvalt valmis vastu võtma uued väljakutsed. Nii otsustasingi astuda 2014. aasta oktoobris Minu Unistuste Päeva vabatahtlikuks. Ega ma päris täpselt ei adunudki, mis mind ees ootab, aga mul oli väga suur sisemine motivatsioon midagi head ära teha. Olin üritusi korraldanud ka varem ja lastega olen samuti alati hea kontakti leidnud.

Arusaam, kuhu olen päriselt sattunud, tuli läbi tegutsemise, sest toona ei pööranud tähelepanu vabatahtlike koolitamisele nii nagu me teeme seda täna. Piltlikult öeldes pidid vabatahtlikud õppima ujuma ja küllap õnnestus see mul üsna osavalt, sest juba mõned kuud hiljem kutsus fondi toonane tegevjuht ja üks kaasasutajatest mind kontorisse appi. Ühel hetkel otsustas Marianne oma perega Taani tagasi kolida ja fond vajas uut juhti. Otsustasin võimaluse vastu võtta ja tagantjärele saan kinnitada, et see on olnud üks elumuutvamaid otsuseid minu elus. On olnud tõeliselt arendav ja inspireeriv teekond.

Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi. Foto: Erakogu

Lõpetuseks, millised on fondi plaanid lähitulevikus?

Laias plaanis on fondi eesmärk hoida stabiilsust. Numbritest olulisem on meie jaoks alati olnud kvaliteet. Eesmärk on tegutseda aastaringselt ja pakkuda emotsionaalset tuge võimalikult paljudele fondi sihtrühma lastele üle terve Eesti.

Möödunud aasta lõpus alustasime koostööd Tallinna Lastehaigla juures tegutseva Laste Vaimse Tervise Keskusega, et korraldada unistuste päevi ka vaimse tervise raskustega lastele ja noorukitele. See on meie jaoks uus suund, mida arendame käesoleval aastal kindlasti edasi. Lisaks paneme enam rõhku erinevatele koostöö- ja rahakogumise projektidele, et kasvatada fondi nähtavust ja koguda annetusi unistuste sündmuste korraldamiseks.

Liitu meie uudiskirjaga